Billedet på sidehoved

Velkommen til Roskilde private Realskole

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

 • Samlet elevtal pr. 05-9-2017:  353 elever
 • I hver klasse er der højest 22 elever
 • i 10. klasse er der højest 16 elever
 • SFOasen har plads til 88 elever
Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal
 

 

Karaktergennemsnit

Folkeskolens Afgangsprøve 2016/2017 - 9. klasse

Skriftlig prøver:

 • Dansk - Skr. fremstilling (44 elever): 6,79
 • Dansk - Retskrivning (44 elever): 8,40
 • Dansk - Læsning (44 elever): 7,56
 • Matematik - Uden hjælpemidler (44 elever): 9,26
 • Matematik - Med hjælpemidler (44 elever): 9,42
 • Engelsk - Skriftlig (22 elever): 9,19

Mundtlig prøver:

 • Dansk (44 elever): 9,63
 • Matematik (44 elever): 9,50
 • Engelsk (22 elever): 9,37
 • Samfundsfag (22 elever): 10,05
 • F/K-Bio-Geo (22 elever): 8,37


Sidste standpunktskarakterer 2016/2017 - 9. klasse

 • Dansk - Mundtlig (44 elever): 8,70
 • Dansk - Skr. fremstilling (44 elever): 8,42
 • Dansk - Retskrivning (44 elever): 8,26
 • Dansk - Læsning (44 elever): 8,37
 • Matematik - Mundtlig (44 elever): 7,86
 • Matematik - Uden hjælpemidler (44 elever): 8,93
 • Matematik - Med hjælpemidler (44 elever): 9,21
 • Engelsk - Mundtlig (44 elever): 8,44
 • Engelsk - Skriftlig (44 elever): 8,93
 • Tysk - Mundligt (44 elever): 7,37
 • Tysk - Skriftlig (44 elever): 7,49
 • Historie (44 elever): 7,95
 • Samfundsfag (44 elever): 8,40
 • Geografi (44 elever): 8,05
 • Biologi (44 elever): 7,07
 • Fysik/kemi (44 elever): 6,95
 • Filosofi (44 elever): 8,76
 • Fysik/kemi (44 elever): 6,95

Folkeskolens Afgangsprøver 2016/2017 - 10. klasse

 • Dansk - Mundtlig (16 elever): 8,13
 • Dansk - Skr. fremstilling (16 elever): 7,69
 • Engelsk - Mundtlig (16 elever): 8,06
 • Engelsk - Skriftlig (16 elever): 8,38
 • Tysk - Mundtlig (16 elever): 7,20
 • Tysk - Skriftlig (16 elever): 7,87
 • Matematik - Mundtlig ( 16 elever): 6,75
 • Matematik - Skriftlig (16 elever): 7,44
 • Fysik/kemi (16 elever): 6,19

Sidste standpunktskarakterer 2016/2017 - 10. klasse

 • Dansk - Mundtlig (16 elever): 8,75
 • Dansk - Skr. fremstilling (16 elever): 7,88
 • Engelsk - Mundtlig (16 elever): 10,44
 • Engelsk - Skriftlig (16 elever): 8,94
 • Tysk - Skriftlig (16 elever): 9,29
 • Matematik - Mundtlig ( 16 elever): 8,44
 • Matematik - Skriftlig (16 elever): 7,00
 • Fysik/kemi (16 elever): 5,63