Billedet på sidehoved

Velkommen til Roskilde private Realskole

Indsatsområder:

1.     Indsats i Indskolingen

2.     Indsats i 4. til 10. klasse
3.     Indsats omkring informationsniveauet
4.     Indsats omkring samarbejde

Handleplan!

ad. 1 Samarbejdet mellem børnehaveklassen og SFO-en er tilvejebragt, men udbygges.

Der arbejdes med trin for trin i 1. til 3. klasse.

ad. 2  En væsentlig del af klassens tid bruges til holdningsbearbejdning.
Holdningsbearbejdningen skal omfatte:

·        Hensynet til hinanden
·        Hensynet til skolens bygninger
·        Hensynet til skolens inventar
·        Hensynet til skolens omgivelser
·        Hensynet til egne ting
·        Hensynet til andres ting
ad. 3 Informationsniveauet på skolen udbygges.
Nuværende informationsveje er til fortsat revision.

Kommunikationen via skolens internetportal videreudbygges.

ad. 4 Vi er i gang med en længerevarende proces omkring udbygning af samarbejdet. I denne proces indgår fælleskurser og pædagogiske lørdage.
Hvert andet år aftales fælles kursus for alle ansatte, såfremt skolens økonomi tillader dette.
Hvert andet år afholdes en pædagogisk lørdag for alle ansatte.

ad. 2  Der gøres en speciel indsats vedrørende det anvendte sprog på skolen.

Her tænkes på sproget mellem:
elev     – elev
elev     – lærer
lærer   – elev
lærer   – lærer
ledelse – lærer
lærer   – ledelse

Succeskriterier!
Vi taler pænt til hinanden.
Mobning og drillerier er minimeret.
Nabohenvendelser er minimeret.
Skader på skolens inventar er minimeret.
Skader på skolens bygninger er minimeret.
Tasker og deres indhold kan efterlades ubevogtet.
Tøj og lommers indhold kan efterlades ubevogtet.
Lokaler forlades altid opryddede og opstolede.
Trapper og gange er fri for henkastet affald.

(du går ikke forbi uden at samle op!) 
Skolens arealer er fri for henkastet affald.
(du går ikke forbi uden at samle op!)
Konfliktsituationer bliver løst ved dialog.
Vi viser respekt for hinanden.