Billedet på sidehoved

Velkommen til Roskilde private Realskole

Velkommen til SFOasen - Tlf. 31 26 31 26

Pædagogik

Med udgangspunkt i Roskilde private Realskoles læringsgrundlag. Ser vi det som den fornemste opgave i SFOasen, at støtte børnene i deres udvikling, give dem omsorg og guide dem til at blive dannede mennesker med respekt for andre kulturer, værdier og fællesskaber.

Vi arbejder løbende med udvikling i forhold til børnene, institutionen, aktiviteterne og personalet. Hver fredag har vi personalemøde med fokus på børnenes trivsel, leg, læring, relationer og vores alsidige aktiviteter. Vi bestræber os på, at tilbuddene i SFOasen er så afvekslende som muligt, og at der er aktiviteter for enhver smag.

Vi mener, at leg og kreativ, social og fysisk udfoldelse er lig med velvære og sundhed. Samtidig har vi den holdning, at SFO-tid er børnenes fritid. Derfor forsøger vi at skabe en balance mellem tilbud og aktiviteter på den ene side og fred og ro til at lege på den anden.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor tryghed, selvhjulpenhed og hjælpsomhed er i fokus. Vi mener, det vigtigt at klæde børnene på til et liv med rummelighed og forståelse for andre mennesker. Gennem Vygotskijs tanke om zonen for nærmeste udvikling støtter vi børnene, hvor de er, og udfordrer dem i deres kunnen, når vi vurderer, at de er rustet til det.

 

Institutionsbeskrivelse

SFOasen består af ca. 80 børn fra 0. til og med 3. klasse, samt fem medarbejdere.

Selve SFOen er placeret ved indskolingsklasserne, ved siden af 0. klasses lokale. I SFOen er der bl.a. køkken, dukkekrog, børnenes skuffer, legetøj, spil og tegnesager.

Herudover benytter SFOen sig af 0. og 1. klasses lokaler således, at når 0. klasse og 1. klasse er færdige med skoledagen, bliver lokalerne brugt som SFO. Udover disse lokaler benytter vi også 2. og 3. klasses lokaler, som ligger på 1. sal lige over SFOen. Disse lokaler er som udgangspunkt fredet til de respektive klasser.

I eftermiddagstimerne har vi desuden salen, hallen og biblioteket til rådighed. Vi bruger også Roskilde Bibliotek som udflugtsmål. Har vi brug for mere plads og ”luft under vingerne”, ligger Folkeparken og Byparken i kort gåafstand fra skolen. Her er der rig mulighed for fysisk udfoldelse, boldspil og leg. Ude har vi en naturlegeplads, der giver rige muligheder for udfoldelse, bålaktiviteter og leg.