Billedet på sidehoved

Velkommen til Roskilde private Realskole

Pædagogiske principper

Skolens profil

Vi er en lille skole med 352 elever.

Vi er ca. 24 lærere.

Vores klassekvotient er på max. 22 elever.

I 10. klasse er der max. 16 elever.

Vi har 1 spor fra 0. kl. - 4. kl. og 10. kl.

Vi har 2 spor fra 5. kl. - 7. kl. og 9. kl.

Vi har 3 spor i 8. kl.

Hvad tilbyder vi på Roskilde private Realskole:

Ved at være en lille skole med en lav klassekvotient opnår vi at både elever, lærere og forældre kender hinanden. Et kendskab der giver mulighed for et tæt samarbejde, hvor der er tid til at drøfte eventuelle problemer igennem. Vi arbejder målrettet på at skabe et godt samvær mellem børnene og mellem børn og voksne. Det skal være rart at gå i skole. Det er et mål i sig selv, og samtidig er det betingelsen for en positiv udvikling og et frugtbart læringsmiljø.

Vi vælger undervisning med et højt fagligt niveau og individuelle hensyn. Lærerne har naturligvis ekspertisen såvel metodisk som pædagogisk.

Vi forventer:

• at alle taler pænt til hinanden / en god omgangstone

• at der er plads til alles forskelligheder

• at tvistigheder opklares og løses

• at eleverne møder forberedt og at de afleverer skriftlige opgaver til tiden

• forældrenes opbakning over for lærerne, undervisningen og skolen

Ved at vægte et solidt fagligt fundament og gode sociale oplevelser får eleverne optimale muligheder for at udvikle selvværd og kompetencer. Den enkelte elev opnår herved de bedste valgmuligheder for det videre forløb efter grundskolen.