Udmeldelse af skolen

Udmeldelse skal ske skriftligt med to fulde måneders varsel, således at der
betales skolepenge for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for de to næste.
 
Ved uforudset flytning eller lignende forhold ordnes betalingsforholdet ved overenskomst.

 

 

 

Udmeldelse af SFO

Udmeldelse skal ske skriftligt med en fuld måneds varsel, således at der
betales SFO for den måned, hvori udmeldelsen sker, og for den næste.