Indmeldelse på Roskilde private Realskole
 
Vi har ventelister til alle klasser, men ikke alle lister er lige lange, så derfor er
det altid en god ide at skrive barnet på venteliste.
 
Opskrivning på venteliste.
Der er to muligheder: 
1. Send en mail til skolens kontor på [email protected] sender vi et ventelistekort,
    som derefter returneres til skolen i udfyldt stand.
2. Tryk på "Venteliste" under indmeldelse på skolens hjemmeside. For at åbne
    dette dokument, skal man have Adobe Reader installeret på computeren.
    Dette program kan hentes gratis på Adobes hjemmeside eller ved at trykke
    på linket herunder.
Linket og vejledningen gælder kun hvis I har Windows (ikke Mac og Linux)
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.2/dan/AdbeRdr920_da_DK.exe
Vælg derefter kør og programmet bliver installeret.
    Dette ventelistekort kan udflydes og gemmes på computeren. Derefter kan
    det sendes til skolens mailadresse: [email protected]
Det koster 500 kr. i administrationsgebyr at blive skrevet på venteliste.
Beløbet kan indbetales i Sydbank, reg 6819 konto 1016267.
Eleven optages først på ventelisten, når skolen har registreret betalingen.
Hvis man tilbydes en plads og ikke ønsker at benytte pladsen, får man mulighed for
at blive stående på ventelisten, såfremt man indbetaler administrationsgebyret igen.
 
Indmeldelse på skolen.
Når der er plads i en klasse, vil skolen kontakte forældrene til elever på ventelisten til
denne klasse.
Kontoret vil aftale et møde med skolelederen.
Mødet afholdes på skolelederens kontor og deltagerne er:
1. Eleven - dette er den vigtigste person.
2. En eller flere af forældrene
3. Skolelederen
På mødet afstemmes forventningerne, så både forældre og skolen ved hvad de kan forvente.
Eleven tilbydes 3 prøvedage, som kan forlænges, hvis skolen finder det nøvendigt.
Efter prøvedagene taler skolelederen med klassens lærere og kontakter derefter
forældrene pr. telefon, for at informere om det videre forløb.
 
Vi tilstræber en ligelig kønsfordeling i klasserne.
Søskende til elever på skolen har fortrinsret.
 
Indmeldelse i SFO
Indmeldelse i SFO sker ved afkrydsning på indmeldelsesblanketten, eller ved henvendelse til kontoret.